irtikab

irtikab
ə. 1) qadağan olunmuş pis bir işi görmə; 2) rüşvət alma; rüşvətxorluq

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • irtikab — is. <ər.> köhn. Günah iş görmə, günaha batma, pis və ya qadağan edilmiş bir iş görmə. İrtikab etmək – günah iş görmək, qadağan edilmiş pis bir iş görmək. Niyə verdin fənayə doğruluğu; İrtikab eylədin bu oğruluğu? M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • irtikâb — (A.) [ بﺎﮑﺕرا ] suç işleme. ♦ irtisam etmek resmedilmek, izi düşmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • İRTİKAB — Bekleme, gözleme. * Ümit etme, umma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İRTİKÂB — Bir işe girişmek. * Kötü bir iş işlemek. Rüşvet almak gibi çirkin bir şey yapmak. * Bir makamı âlet ederek, hakkı olmayan para veya malı hile ile almak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • irtikâp — is., bı, esk., Ar. irtikāb 1) Kötü iş yapma, kötülük etme 2) Yiyicilik 3) Yalan söyleme, hile yapma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FİTNE-İ ÂHİRZAMAN — Âhirzamandaki fitne. Deccal fitnesi.(Rivayette var ki: Fitne i âhirzaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine hâkim olmaz. Bunun için binüçyüz sene zarfında emr i Peygamberîyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş, azâb ı kabirden sonra $ vird i …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HİLE-İ ŞER'İYE — Müşkül bir mes eleyi, şer i esaslar üzeri, hazakatla hall ve izah etmek ve şer an muahaze ve mes uliyeti mucib olmayacak surette te vilini bulmaktır. Bu tabir kanuna, yani şeriata karşı irtikâb edilen, hile, oyun, aldatma veya şer î bir hükmü… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MAKZÎ — Kaza olunmuş, ödenmiş, te diye olunmuş olan. Ümid edildiği üzere tamam ve ikmâl edici olan. Ödeyici. Sâhib i mucib ve muris. * Fık: Kendi irade ve kesbimizin neticesi olmak üzere Cenab ı Hakk ın (C.C.) yaratıp vücuda getirdiği bazı şeyler vardır… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜRTEKİB — (Rukub. dan) İrtikab eden, kötü iş yapan. * Rüşvet alan ve yiyen …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜRTEKİBÎN — (Mürtekib. C.) İrtikâb edenler. Kötü iş yapan kimseler. * Rüşvet alan ve yiyen kişiler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”